The Wandering Jerusalem

The Wandering Jerusalem

לאוניד זייגר

טקסט: אירנה גורדון

פתיחה: רביעי 08.04.2015 בשעה 19:00

בעבודת הווידאו” Wandering Jerusalem “Theנראה ציור על בד ארוך נישא על כתפיהן של מספר דמויות כשהן צועדות ברחבי ירושלים. . רוב שטחי הבד לבנים, ועם זאת אנו מבחינים בייצוג של עיר כלשהי, כנראה ירושלים. קיימת לא קיימת. האמנות נישאת במרחב הפיזי של העיר והופכת לישות קיימת החודרת אל תוך המציאות ומשוטטת בתוכה, ואילו העיר היא המדומיינת, המיוצגת.

מהו היחס בין ממשות לייצוג החזותי שלה, ועד כמה ייצוג זה תלוי בעמדת הצפייה ובמצב התודעתי? ציוריו של זייגר, בעיקר שתי העבודות הגדולות Anthropomorphic Cosmos ו- Quadriptych in Terracotta, עוסקות בשאלות אלה באמצעות משטחים לבנים ורוחות רפאים של דמויות. העבודות מורכבות מפעולות של סימון ומחיקה, בריאה והריסה, ריבוד וגילוי, ומדמות את האופן שבו הזמן הטבעי נותן את אותותיו במציאות דרך תהליכים של דהייה, קילוף וחשיפה של שכבות ביצירות האמנות עצמן. הציור כאן מציע את ההעדר, את החסר, ובכך למעשה מציע את העולם כולו, את ההווה הפרוזאי עם העבר ההרואי, הפונה אל עבר העתיד הטרנסצנדנטי.

מתוך הטקסט של אירנה גורדון "רוחות רפאים של האמנות"

פרטי התערוכה
תאריכים
08.04.15 – 04.05.15
אתר התערוכה
לחצו כאן

תערוכות נוספות

כל התערוכות
Back to top