ספרי אמן

יצירתה של אנדי ארנוביץ' מאופיינת ברב שכבתיות, טעונה בשאלות קיומיות נוקבות וכנגדן – במחאה וביקורת סמויה. בד בבד משקפות עבודותיה סקרנות רחבת היקף ל"נפלאות" העולם הסובב אותה. כל אלו מוציאים מכלל אפשרות דיון כוללני ביצירתה, ומזמנים מיקוד אידאולוגי ופרשנות המאפשרים התבוננות סבלנית ומעמיקה. בתערוכתה הנוכחית מציגה ארנוביץ' את ספרי האמן שלה, כאשר הדפדוף מזמין הזדהות והעמקה בשפתה הפואטית-ויזואלית. "הקריאה" בספרים בחלקה לינארית ובחלקה מתרחשת בסדירות משתנה ולעתים אף לא צפויה.

מסורת בת מאות השנים של אמני נייר, דפסים וכורכי ספרים, של יצירת ספר, על דפיו וכריכתו, נשמרת כאוצר בלום ההולך ונכחד. התבונה ההיסטורית עדיין לא מפוענחת, אך מסעירה את דמיונם של אמנים כארנוביץ', המקיימת אינטראקציה בין העבר והנוכח בעבודתה. הספרים ביצירתה בחלקם יזומים, נושאים אופי פואטי או אישי, בין שהם טקסטואליים  ובין ויזואליים, המציגים שימושים מגוונים מתחום ההדפס, ומפרשים בדרכה האישית את הנוף והאדם במרחב המזרח תיכוני האמביוולנטי.

סדרת ספרים משמעותית היא כעין סיסמוגרף רגיש. ספרי האמן של ארנוביץ' רושמים את גלי הרעידות המגיבות למסעותיה הרוחניים ללא מגמה מוצהרת אלא כחוויה מדווחת, כעין יומן מסע. יומנים כארכיב רב ערכי וכיווני, יומנים כאוסף "מחקרים" של פריטים אתניים והוראות הפעלה לכלי מלאכה מסורתיים של האמן המלקט דרך מסעותיו שברירי נוף ופרגמנטים אורנמנטיים.

חשוב להדגיש כי משמעותו של ספר אמן כתחום אמנותי בין תחומי אמנות

 

אחרים, טמונה בכך שהוא מאחד שפות, מדיומים, תשוקות וחלומות בהתגשמותם דרך האמנות. הספר הוא אובייקט קומפקטי שערכו ומשמעותו סמויים ואצורים בדפיו, אובייקט יחידאי רוחני, תפור וכרוך.

צבי טולקובסקי

פרטי התערוכה
תאריכים
19.06.2017 -20.05.2017

תערוכות נוספות

כל התערוכות
Back to top